15 มีนาคม 2562 เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียน อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา “สู้ภัยแล้ง” ขุดสระ นำน้ำธรรมชาติมาใช้เพื่อการเกษตรแก้ปัญหาน้ำขาดแคลน

ที่มา: http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG190315072854235

จากสถานการณ์ฝนทิ้งช่วงอย่างต่อเนื่องในทุกพื้นที่ของจังหวัดยะลาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์จนถึงปัจจุบัน และคาดว่าในเดือนเมษายนจะเกิดปัญหาขาแคลนน้ำอย่างรุนแรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำในแม่น้ำปัตตานีที่มีปริมาณลดลงตลอดลำน้ำ และบางแห่งแห้งจนเห็นทราย จึงคาดว่าจะเกิดวิกฤตน้ำไม่เพียงพอต่อการบริโภค และน้ำใช้เพื่อการเกษตร ทำให้ชาวสวนทุเรียน และมะนาว ในพื้นที่หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยกระทิง อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา ได้เร่งบริหารจัดการน้ำ โดยการขุดสระกักเก็บน้ำธรรมชาติจากภูเขาเพื่อนำมาใช้ในการเกษตรช่วงหน้าแล้ง ปัจจุบันสามารถแก้ปัญหาน้ำเพื่อการเกษตรอย่างได้ผล ชาวสวนทุเรียน บอกว่าเมื่อก่อนมีปัญหาเรื่องน้ำที่จะนำมาใช้ในการรดน้ำให้กับต้นทุเรียน และมะนาว ซึ่งต้องการน้ำมากเนื่องจากไม่ได้ขุดสระ รอเพียงน้ำฝนเพียงอย่างเดียว พอฝนไม่ตกหลายรายเดือน ต้นทุเรียน และมะนาว ก็มีปัญหา ถ้าไม่บริหารจัดการน้ำก็จะทำให้ต้นทุเรียน และมะนาว ตาย ก็เลยได้หันมาขุดสระ โดยการนำน้ำจากภูเขาทำทางไหลลงมาเก็บกักในสระที่เราขุด เพื่อใช้ในช่วงหน้าแล้ง ซึ่งได้รับคำแนะนำและให้ความรู้จากเกษตรอำเภอกรงปินัง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้ามาดูแล บริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรในช่วงหน้าแล้ง